PRZYWOZY UCZNIÓW NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SZKOŁA PODSTAWOWA W LEŚNICY I ZALESIU ŚL. ROZPOCZĘCIE 9.00

p. Irzyk ,
p. Kopczyńska

p. Łowiecki

p. Skrzydeł

p. Fesser ,
p. Kaźmierczyk

 

8.20- Wyjazd z PG

8.35- Ligota (2)

8.40- Wysoka(18)

8.45- Góra Św.Anny(20)

8.55- Leśnica SP

 

 

 

 

ŁĄCZNIE: 40

 

8.20- Wyjazd z PG Leśnica

8.40- Czarnocin
(10 SP + 3PG)

8.55- Popice
(13SP+2PG)

9.00- Zalesie (przy szkole)
wysiadają uczn. z SP (23)

ŁĄCZNIE: 28

 

8.20- Wyjazd z PG

8.35- Poręba (15+ 2
Źródełko)

8.40- Dolna (15)

8.40- Kadłubiec (17)

8.55- Leśnica SP

 


ŁĄCZNIE: 49

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM W LEŚNICY- ROZPOCZĘCIE- 10.00

SZKOŁA PODSTAWOWA W RASZOWEJ- ROZPOCZĘCIE- 9.30

p. Irzyk ,
p. Kopczyńska

p. Łowiecki,

p. Skrzydeł

p. Fesser ,
p. Kaźmierczyk

 

8.55- Wyjazd z Leśnicy

9.05- Góra Św. Anny (15)

9.10- Wysoka (8)

9.20- Kadłubiec (5)

9.30- Dolna (11)

9.40- Poręba (4)

9.45-Leśnica PG

 

 

 

 

 

 

 

ŁĄCZNIE: 43

 

9.15- Wyjazd z
Zalesia
(skrzyżowanie)

9.20- Zalesie (20)

9.35- Lichynia (6)

9.45-Leśnica PG

 

 

 

 

 

 

 

 

ŁĄCZNIE: 26

 

8.55- Wyjazd z Leśnicy

9.00- Krasowa - Wsiadają
wszyscy uczniowie
(SP11+7PG)

9.15- Łąki Kozielskie-
Wsiadają wszyscy
uczniowie
(18SP+9PG)

9.30- Raszowa
Wysiadają dzieci do
SP Raszowa
(29) i
wsiadają uczniowie
do PG
(29)

9.40- Leśnica PG

 

ŁĄCZNIE: 29

 

 

ODWOZY UCZNIÓW Z ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

 

 

 • Odwóz uczniów SP Raszowa o godz. 10.30

  • p. Fesser, p. Dronka

 

 • Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy i Zalesia Śl. o godzinie 11.00- Uczniowie wsiadają do tych samych autobusów, którymi przyjechali

  • Odwóz uczniów SP Leśnica, kierunek Góra Św. Anny, Wysoka, Ligota – p. Irzyk, p. Kopczyńska

  • Odwóz uczniów SP Zalesie Śl.– p. Łowiecki, p. Zagrol

  • Odwóz uczniów SP Leśnica, kierunek Poręba, Dolna, Kadłubiec – p. Fesser, p. Kaźmierczyk

 

 • Odwóz uczniów PG Leśnica o godz. 11.45

  • kierunek Góra Św. Anny – p. Irzyk, p. Kopczyńska

  • kierunek Zalesie Śl. – p. Łowiecki, p. Zagrol

  • kierunek Raszowa – p. Fesser, p. Kaźmierczyk